Werkt Triesscheijn Pharmacie conform GDP?

Triesscheijn Pharmacie werkt conform de GDP-richtsnoeren. Ons farmaceutisch kwaliteitssysteem is beoordeeld door IGJ en ons GDP-niveau is akkoord bevonden. Wanneer u zich bij ons heeft aangemeld kunt u een afschrift bij ons opvragen van het briefrapport van IGJ.

Category: Kwaliteit