Komen geïmporteerde geneesmiddelen in aanmerking voor vergoeding?

Artikelen waarvoor IGJ een tijdelijke generieke toestemming heeft verleend komen in aanmerking voor vergoeding. De vergoedingsregeling stopt wanneer de toestemming is verlopen. Voor de vergoeding van geneesmiddelen waarvoor geen generieke toestemming is afgegeven kunt u een aanvraag voor vergoeding indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar.

Category: Algemeen