Informeert Triesscheijn Pharmacie mij bij een recall?

Triesscheijn Pharmacie wordt door haar leveranciers geinformeerd over een eventuele recall. Mochten wij bemiddeld hebben in een geneesmiddel dat betrokken is bij een recall wordt u vanzelfsprekend zo snel mogelijk geinformeerd.

Category: Algemeen